Tuesday, January 11, 2011

SIDA JABU SEBILIK BULIH PENGUNTONG ARI TANAH ORANG BANSA ASAL

Berita ti benung ngerembai di menoa Betong nya pasal sida Sapit Kepala Menteri sebilik ti bisi ditemu bulih penguntong ari tanah bansa asal ti diberi ke sida sebilik (terima kasih ke pemanah kaul sida enggau Kepala Menteri, ti mega Menteri Perancangan & Pembangunan Sumber, lalu pia mega Chairman LCDA).

Sida sebilik bisi ditemu udah nyual tanah ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta. Manah amat chara sida nya, ti udah ngulih ke tanah rakyat enggau bayar ti pengabis mimit.

Diatu Sarawak Report deka nemu enti FELCRA, sebengkah gerempung ari Perintah Federal udah kala ngeluar ke pasal penerang meli tanah ( ke lebih agi orang diri sebilik ti bisi kaul enggau perintah menoa Sarawak) tau ke Jabu empu deka mansut ke penerang pasal sekeda tanah iya ti dijual baka chara tu?

Tau ke, manah amat meh enti lawyer, Ani Solep, Advocate and Solicitor, deka ngeluar ke penerang pasal pengawa jual-beli tanah ngagai sebengkah gerempong perintah baka sida FELCRA?

Kroni tuai raban bansa Iban ti ngerampas tanah ti betuai ke Taib

Diatu, ukai semina Kepala Menteri enggau sida sebilik aja ti berampas ke tanah NCR rakyat, tang sida Jabu sebilik mega ngereja pengawa ti baka nya, dikena sida ngulih ke penguntong sereta enggau penalok ngagai pangan diri.

Jabu udah bulih rampa tanah ti besai ke iya empu enggau sida sebilik sekumbang iya ti nyadi Sapit ke Taib Mahmud. Enggau gaji menteri ti diterima iya nya, mar amat kitai deka pechaya sereta arap ke ari ni meh penatai duit dikena iya meli semua tanah NCR (ti berega bejuta-juta ringgit) nya, enti nyema rega tanah NCR dibeli enggau rega ti diletak bepelasar ke dagang tanah.

Tang, enti nunda ke penemu sekretari politik Taib, iya nya Karim Hamza bisi nerang ke, sebarang utai ulih maia siku-siku orang ti mangku pengawa menteri enda tau ngena “peluang bedagang” ke tanah ti diberi sapa-sapa enggau “rega ti pengambis murah”. Semoa orang di serata dunya tu endang ngumbai pengawa ti baka tu nya “makai suap”.

Chukop dikena anak iya nikah!

Anak Jabu empu iya nya Barbara udah nikah kena ujong minggu tu tadi. Kepala Menteri enggau bini biak iya mega bisi diambi Jabu ngabang ngagai pengerami nikah anak iya. Kami bisi gambar ti bekaul enggau pengerami nikah tu ti ngayan ke Barbara enggau laki iya ngena ngepan Iban, tang rakyat Sarawak ti bebansa Iban deka nemu berapa ungkos pengerami nikah tu?

Berapa kini pengeraja sida Jabu sebilik ari ti ngambi tanah bansa asal NCR ti endang enggi bansa Iban ti sebaka bansa enggau iya?

Herba Aromatics – kompeni enggi anak Jabu

Ambi ke chunto, kami deka nemu sekali ke plot tanah 2,000 hektar ti dijual ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta nya diserah ke Taib ngagai kompeni Herba Aromatics? Bala orang ti beempu kompeni nya Gerald Rentap Jabu enggau adi iya, Barbara, ti sama-sama! Kroni sida sebilik ti endang kaban sida empu, Robert Lawson Chuat mega bisi bagi ba kompeni tu.Tanah tu ‘dibeli’ ari perintah menoa dalam taun 2008 suba, ngena rega ti disetuju ke RM1 juta lebih, lalu tanah tu ba pelilih menoa semanjai Jalai Lidong di Betong. Semoa tanah tu endang tanah NCR ti diempu bala Iban, sebansa enggau Jabu. Upis Pengerisjista Tanah endang ngaku pelilih endor nya dikena ngereja pengawa pertanian bersepadu, ti endang amat diempu bansa asal (Iban) lalu ukai tanah perintah (state land) – ukai mega enggi Jabu, ti udah ngulih ke tanah tu enggau rega ti baruh amat.

Berapa penyampau pampas ti diterima orang ti endang beempu tanah dia?

Kami deka nemu berapa pampas dibayar bala anak Jabu ngagai orang ti beempu tanah di endor nya, ti udah diekar sida? Bala orang di Betong bisi didinga mutap sereta ringat ke chara Jabu ngulih ke tanah tu lalu semina mampas orang RM500 sepintu. Rega ti jauh kurang ari gaji sebulan ti diterima sida di Kuching semanjai umor sida!

Suah agi pampas RM500 ke sepintu nya diserah ke ngagai Tuai Rumah ngari ke sida serumah. Bisi mega maia bala orang ti beempu tanah nya enda nemu tanah diri diekar lalu didagang ke enggau chara tu, lalu bisi mega endang nadai nerima duit tu sesen. Chara ti baka tu endang salah ba undang-undang, lalu diatu bisi orang ti beempu tanah diatu nyau minta saup lawyer dikena mutar ke penanggol tu.

Kami ulih nerang ke ngagai bala pemacha, tanah ti udah diambi lebih dua taun ti udah nya, ti endang patut dibayar bala anak Jabu ngagai perintah menoa (ti udah diambi sida ari orang Iban) ti diterima sida ari Kepala Menteri!

Bisi-enda kini Kepala menteri madah ngagai bala anak Jabu sida tau enda ibuh ngeluar ke duit sesen dikena mayar Menoa Sarawak, sebedau sida ulih nyual tanah nya ngagai orang bukai ba rega ti tinggi agi? Ukai tanah nya ti dijual sida ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta?Sarawak Report diatu minta terang ke Upis Pengerisjista Tanah, bisi-enda kini bala anak Jabu udah mayar pampas tanah tu, lalu enti udah ni maia?

Penguntong mudah ari Menteri Perintah Sarawak ari tanah rakyat ti endang benung suntok penatai pemisi

Penguntong ti nyampau nya tentu bisi dikena melanja gawai nikah Barbara. Seduai melaki bini ti baru nikah tu tentu ulih ngereja utai lebih mujor ari bala rakyat ti nerima semina RM500 sepintu, enda bakanya?

Tu meh reti pemansang chara BN. Pengaya pulai ngagai bala Menteri Perintah, ti dikarap ke ngemata ke pengelikun, pendiau enggau pengidup rakyat diri empu, tang berebak enggau nya, rakyat lenyau tanah.

Diatu, beserah ngagai rakyat Sarawak, sekali ke sida agi deka neju ke diri empu dirompak orang tanah, tau ke minta tanah sida nya pulai, baka ti kala disemaia bala parti penyakal diatu!
Taken from HERE.

Read the English version HERE.

1 comment:

Anonymous said...

Many Dayaks dosen"t have much money to have even a simple weeding.