Monday, September 26, 2016

BARU BIAN: KELULUSAN EMPANGAN BALEH MENGECEWAKAN

(Kenyataan Akhbar Baru Bian - 23.09.2016)
 
Kami amat kecewa mengetahui bahawa Kerajaan Sarawak teleh meluluskan pembinaan empangan mega 285 megawatt Baleh
 
Pada malam sebelum PRN Sarawak tahun ini, Ketua Menteri berkata tidak akan ada empangan mega yang baru di negeri ini, seperti yang disiarkan dalam Utusan Borneo pada 2.05.2016. Pada masa yang sama, beliau menggesa rakyat Sarawak untuk memberi dia 5 tahun lagi untuk melaksanakan lebih banyak pembangunan, terutama di kawasan luar bandar.
 
Ketua Menteri juga telah bertemu dengan dan diberi taklimat oleh pakar-pakar dunia dari Renewable & Appropriate Energy Laboratory (RAEL) mengenai manfaat penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin, biomass dan mikro-hidro dan bukannya empangan hidro mega yang membawa banyak kerosakan .
 
Kajian telah menunjukkan bahawa Kerajaan Sarawak tidak mempunyai keperluan untuk tahap tenaga diunjurkan oleh SEB, dan bahawa Bakun HEP ​​hanya beroperasi pada separuh kapasiti. Walaupun terdapat keperluan tambahan, maka ia boleh dipenuhi tanpa pembinaan empangan mega, dengan menggunakan mikro hidro dalam kombinasi dengan tenaga solar, atau biomass.
 
Kami menyeru kepada Ketua Menteri untuk mengarahkan SEB menerbitkan analisasi kajian kos-faedah yang telah dijalankan ke atas Empangan Baleh untuk semakan oleh pihak-pihak yang berminat.
 
Encik Torstein dari SEB telah menegaskan tidak akan ada isu-isu penempatan semula kerana hulu Baleh tidak didiami oleh masyarakat pribumi. Ini bukan justifikasi atau penjelasan untuk meneruskan dengan pembinaanempangan ini, yang akan menyebabkan kerosakan besar kepada alam sekitar dan juga untuk ekosistem sungaidan biodiversiti di kawasan ini.
 
Empangan Bakun telah menenggelamkan kawasan seluas Singapura, dan kapasitinya tidak digunakan sepenuhnya. Mengapa Ketua Menteri mengubah fikiran tidak akan membina empangan mega laig? Siapakah yang benar-benar mendapat manfaat jika Empangan Baleh dibina? Mungkin sesiapa di belakang syarikat-syarikat yang akan mendapat kontrak lumayan untuk membekalkan bahan-bahan dan membina empanga mega itu.
 
James Masing dan ahli politik BN yang lain telah berkata, pembangunan jalan raya dan jambatan yang datang dengan projek empangan ini adalah penting untuk rakyat kerana ia akan merangsang pembangunan ekonomi untuk rakyat. Saya bersetuju bahawa pembangunan infrastruktur adalah penting, tetapi harga yang perlu dibayar, iaitu pemusnahan alam sekitar, ekosistem dan biodiversiti lebih luas, terlalu tinggi. Kebimbangan utama seolah-olah bahawa infrastruktur jalan disediakan. Semua ini boleh dilakukan tanpa perlu menerima empangan, jika ada kemahuan politik.
 
Ketua Menteri dilaporkan mempunyai dalam artikel yang sama dipetik di atas: "Saya tidak peduli apa-apa tetapi biarlah ada cahaya (di semua kawasan luar bandar). Kebimbangan beliau kelihatan untuk menyediakan elektrik untuk penduduk luar bandar. Itu juga, boleh dilakukan tanpa perlu membina empangan mega.
 
Kami menggesa Ketua Menteri untuk mematuhi janji dan membatalkan projek ini untuk melindungi alam semula jadi untuk rakyat Sarawak.
 
Baru Bian
Pengerusi, KEADILAN Sarawak / ADUN N81 Ba 'Kelalan

No comments: